Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
50kg

Một công nhân kéo một vật nặng 50kg lên cao 2m trong 5 giây Tính công suất của người công nhân đó Đầy đủ