Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
brom

Top 8 cặp chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom 2022 Mới nhất

Chất nào sau đây không có khả năng làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường 2022

Cho các chất metan etilen, axetilen isopren Số chất làm mất màu dung dịch brom là 2022