Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
ngoại

Quy định khám sức khỏe cho người nước ngoài Chi tiết

Bức xạ hồng ngoại là bức xạ điện từ 2022

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc 2022

Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022

Giải bài tập đường tròn ngoại tiếp đường tròn nội tiếp Đầy đủ