Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
ddđh

1 vật nhỏ dddh theo phương trình x Acos 4pit Đầy đủ

Một chất điểm ddđh trên trục ox với phương trình x=6cos Chi tiết