Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ
hiđrocacbon

Khi đốt hoàn toàn 1 hiđrocacbon A người ta thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau vậy A là 2022