Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ

Table of Content

Bài đăng

Cho 0,02mol co2 vào 100ml dd ba(oh)2 0,12m và naoh 0,06m thu được m gam kết tủa. giá trị của m là Đầy đủ

Mẹo về Cho 0,02mol co2 vào 100ml dd ba(oh)2 0,12m và naoh 0,06m thu được m gam kết tủa. giá trị của m là 2022


Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 0,02mol co2 vào 100ml dd ba(oh)2 0,12m và naoh 0,06m thu được m gam kết tủa. giá trị của m là được Update vào lúc : 2022-03-06 11:10:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.


nCO2=0,04 mol; nOH-=0,06 mol


Nội dung chính


 • Khoá học trên Online Math (olm.vn)

 • Cho 0,448 (lít) khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 (ml) dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m là:

 • Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm – hóa học 12 có lời giải – 20 phút – Đề số 7 • Có: 1<nOH/nCO2=1,5<2  =>Tạo 2 muối là CO3(2-) (x mol) và HCO3(-) (y mol)  Ta có:x+y=0,042x+y=0,06<=>x=y=0,02  =>nBaCO3=nCO3(2-)=0,02 mol  =>mBaCO3=3,94 g  =>B


  Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


  *  Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


  A.


  Bạn đang xem: Cho 0.448 lít khí co2 hấp thụ hết vào 100ml


  1,970


  B. 3,940


  C. 1,182.


  D. 2,364  *  Cho 0,448 lít khí co2 ( ở đktc) hấp thụ hết 100 ml dd chứa hỗn hợp NaOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là


  A. 3,940


  B. 1,182


  C. 2,364


  D. 1,970  *  Ta có :


  (left{beginmatrixn_CO2=0,02left(molright)\n_NaOH=0,006left(molright)\n_Baleft(OHright)2=0,012left(molright)endmatrixright.)


  (RightarrowSigma n_OH^-=0,03left(molright))


  (k=fracn_OH^-n_CO2=1,5)


  Nên tạo đồng thời HCO3- a(mol) và CO3- b(mol)


  Bảo toàn C : (a+b=0,02left(1right))


  Bảo toàn điện tích : (a+2b=0,03left(2right))


  (left(1right)+left(2right)Rightarrowleft{beginmatrixa=0,01\b=0,01endmatrixright.)


  (Rightarrow m_kt=1,97left(gright))


  Đúng 0 Bình luận (0)


  Đúng 0


  Bình luận (0)


  *


  =


  *


  = 0,02 (mol).


  nOH− = nNaOH + 2 = 0,1(0,06 + 2.0,12) = 0,03 (mol).


  nBa2+ = = 0,12.0,1 = 0,012 (mol).


  Do


  *


  = 1,5 CO2 phản ứng với OH− tạo và .


  Phản ứng dạng ion:


  CO2 + 2OH− + H2O


  a 2a a


  CO2 + OH−


  b b


  Ba2+ + BaCO3↓


  Ta có:


  *


  a = b = 0,1 (mol).


  Do đó: n D


  Đúng 0 Bình luận (0)


  Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


  A. 1,182.


  B.3,940.


  C. 1,970.


  D. 2,364.


  Lớp 11 Hóa học 1 0


  Gửi Hủy


  Đáp án C


  Ta có:  *  *  Đúng 0


  Bình luận (0)


  Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


  A. 1,182.


  B. 3,940.


  C. 1,970.


  D. 2,364.


  Lớp 0 Hóa học 1 0


  Gửi Hủy
  Đúng 0


  Bình luận (0)


  Cho 0,448 lít khí C O 2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và B a ( O H ) 2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


  A. 3,940.


  B. 1,182.


  C. 2,364


  D. 1,970.


  Lớp 12 Hóa học 1 0


  Gửi Hủy


  Chọn D


  Ta có: T = n O H – n C O 2 = 0 , 03 0 , 02 = 1 , 5 . Do đó có những quy trình sau xẩy ra:  *  Đúng 0


  Bình luận (0)


  Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


  A.


  Xem thêm: Cách Tìm Nghiệm Dương Nhỏ Nhất Của Phương Trình Lượng Giác Là


  1,970.


  B. 1,182


  C. 2,364.


  D. 3,940.


  Lớp 11 Hóa học 1 0


  Gửi Hủy


  Đáp án A


  Ta có nCO2 = 0,02 mol; nNaOH = 0,006 mol; nBa(OH)2 = 0,012 mol


  nBa2+ = nBa(OH)2 = 0,012 mol và ∑nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,006 + 2.0,012 = 0,03 mol  *  nên tạo ra 2 loại muối


  nCO32- = nOH- – nCO2 = 0,03 – 0,02 = 0,01 mà nBa2+ = 0,012 mBaCO3↓ = 0,01.197 = 1,97g


  Đúng 0


  Bình luận (0)


  Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


  A. 3,940.


  B. 1,182.


  C. 2,364.


  D. 1,970.


  Lớp 12 Hóa học 1 0


  Gửi Hủy


  Đáp án D


  nOH-=0,006 + 2.0,012 = 0,03(mol)


  nCO2 = 0,02(mol)


  Có: 1  *  Khối lượng kết tủa = 0,01.197=1,97(g)


  Đúng 0


  Bình luận (0)


  Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


  A. 2,364.


  B. 3,940.


  C. 1,970.


  D. 1,182.


  Lớp 0 Hóa học 1 0


  Gửi Hủy


  Đáp án C


  nCO2 = 0,448: 22,4 = 0,02 mol


  nOH = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,1.0,06 + 2.0,1.0,12 = 0,03 mol


  nBa2+ = 0,1.0,12 = 0,012 mol


  Ta thấy nCO2 OH CO2


  => phản ứng tạo 2 muối


  => nCO3 = nOH – nCO2 = 0,03 – 0,02 = 0,01 mol Ba2+


  => nBaCO3 = nCO3 = 0,01 mol


  => mBaCO3 = 0,01.197 = 1,97g


  Đúng 0


  Bình luận (0)


  Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


  A. 3,940.


  B. 1,182.


  C. 2,364.


  D. 1,970


  Lớp 11 Hóa học 1 0


  Gửi Hủy


  Đáp án D  *  Đúng 0


  Bình luận (0)


  Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


  A. 1,970


  B. 1,182.


  C. 2,364


  D. 3,940.


  Lớp 0 Hóa học 1 0


  Gửi Hủy
  Đúng 0


  Bình luận (0)


  Khoá học trên Online Math (olm.vn)


  olm.vn hoặc hdtho


  bigbiglands.com  Trang chủ


  Sách ID


  Khóa học miễn phí


  Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023


  Cho 0,448 (lít) khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 (ml) dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m là:  A.


  3,940.
  B.


  1,182.
  C.


  2,364.
  D.


  1,970.  Đáp án và lời giải  Đáp án:D  Lời giải:


  1,970.


  = = 0,02 (mol).


  nOH− = nNaOH + 2 = 0,1(0,06 + 2.0,12) = 0,03 (mol).


  nBa2+ = = 0,12.0,1 = 0,012 (mol).


  Do = 1,5 CO2 phản ứng với OH− tạo .


  Phản ứng dạng ion:


  CO2 + 2OH− + H2O


  a 2a a


  CO2 + OH−


  b b


  Ba2+ + BaCO3↓


  Ta có: a = b = 0,1 (mol).


  Do đó: n < nBa2+ nên BaCO3 được xem theo .


  = n = 0,01 (mol) = 197.0,01 = 1,97 (gam).


  Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?


  Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm – hóa học 12 có lời giải – 20 phút – Đề số 7  Làm bài


  Chia sẻ


  Một số vướng mắc khác cùng bài thi.  • Cho 0,448 (lít) khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 (ml) dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m là:

  • Cho những chất sau: Ca(OH)2; NaCl; Na2CO3 và HCl. Chất hoàn toàn có thể làm mềm được nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

  • Kết luận nào sau này không đúng với nhôm?

  • Người ta điều chế sắt kẽm kim loại kiềm bằng phương pháp nào sau này?

  • Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11,6 (g) chất rắn và 2,24 lít khí (đktc). Hàm lượng % CaCO3 trong X là:

  • Thuốc thử nào sau này dùng để phân biệt 3 dung dịch MgCl2, CaCl2, AlCl3?

  • Có những dung dịch AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được sử dụng thêm một thuốc thử, thì hoàn toàn có thể dùng thêm thuốc thử nào sau này để nhận ra những dung dịch đó?

  • Nung 50 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho tới khối lượng không thay đổi còn sót lại 34,5 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng của NaHCO3 trong hỗn hợp ban đầu là:

  • Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?

  • Hoà tan 5,95 (gam) hỗn hợp Zn, Al có tỉ lệ mol là một trong : 2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 (lít) một thành phầm khử X duy nhất chứa nitơ. X là:
  Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.  • Đặc điểm nào sau này không phải của vật chất sống?

  • Điều nào sau này đúng thời cơ nói về tế bào?

  • Tập hợp những thành viên cùng loài, cùng sống trong một khoảng chừng trống gian xác lập ở thuở nào điểm xác lập có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là

  • Điểm giống nhau về cấu trúc của prôtêin và axit nuclêic là

  • Tập hợp những cty bộ phận của khung hình cùng thực thi một hiệu suất cao được gọi là

  • Ở sinh vật, cty quần xã dùng để chỉ tập hợp của

  • Một khối mạng lưới hệ thống hoàn hảo nhất và tương đối ổn định gồm có quần xã sinh vật và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của nó được gọi là

  • Đặc điểm chung của trùng roi, amip, vi trùng là

  • Điều nào sau này đúng thời cơ nói về một khối mạng lưới hệ thống sống?

  • Sự phân loại sinh vật trong tự nhiên thành hai giới: giới động vật hoang dã và giới thực vật là của
  Share Link Download Cho 0,02mol co2 vào 100ml dd ba(oh)2 0,12m và naoh 0,06m thu được m gam kết tủa. giá trị của m là miễn phí


  Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 0,02mol co2 vào 100ml dd ba(oh)2 0,12m và naoh 0,06m thu được m gam kết tủa. giá trị của m là tiên tiến và phát triển nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Cho 0,02mol co2 vào 100ml dd ba(oh)2 0,12m và naoh 0,06m thu được m gam kết tủa. giá trị của m là Free.  Giải đáp vướng mắc về Cho 0,02mol co2 vào 100ml dd ba(oh)2 0,12m và naoh 0,06m thu được m gam kết tủa. giá trị của m là


  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 0,02mol co2 vào 100ml dd ba(oh)2 0,12m và naoh 0,06m thu được m gam kết tủa. giá trị của m là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Cho #002mol #co2 #vào #100ml #baoh2 #012m #và #naoh #006m #thu #được #gam #kết #tủa #giá #trị #của #là

Đăng nhận xét