Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ

Table of Content

Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình mx y = m 2022

Kinh Nghiệm về Tìm Đk của tham số m để hệ phương trình mx y = m 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tìm Đk của tham số m để hệ phương trình mx y = m được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-28 16:26:13 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hệ phương trình: ( mx - y = 2m x - my = 1 + m right.. Giá trị thích hợp của tham số m để biểu thức P = xy đạt giá trị lớn số 1.


Câu 11261 Vận dụng cao

Cho hệ phương trình: $left{ beginarraylmx - y = 2m\x - my = 1 + mendarray right.$. Giá trị thích hợp của tham số $m$ để biểu thức $P = xy$ đạt giá trị lớn số 1.


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

+ Tính những định thức: $D, D_x, D_y$

+ Điều kiện để hệ phương trình có nghiệmduy nhất là $D ≠ 0$, khi đó $x = dfracD_xD;y = dfracD_yD$

+ Tính giá trị lớn số 1 của $P = x.y$

Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn --- Xem rõ ràng

...

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

Phương pháp:

Bước 1: Tìm Đk của m để hệ có nghiệm duy nhất tiếp theo đó giải hệ phương trình tìm nghiệm (x;y) theo tham số m.

Bước 2: Thế x và y vừa tìm kiếm được vào biểu thức Đk, tiếp theo đó giải tìm m.

Bước 3: Kết luận.

Ví dụ 1: Cho hệ phương trình

(m là tham số).

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) thỏa mãn nhu cầu x2 + y2 = 5.

Hướng dẫn:

nên hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x;y).

Vậy m = 1 hoặc m = –2 thì phương trình có nghiệm thỏa mãn nhu cầu đề bài.

Ví dụ 2: Cho hệ phương trình

(a là tham số).

Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

là số nguyên.

Hướng dẫn:

Hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x;y) = (a;2).

Ví dụ 3: Cho hệ phương trình:

(I) (m là tham số).

Quảng cáo

Tìm m đề hệ phương trình có nghiệm duy nhất sao cho 2x – 3y = 1.

Hướng dẫn:

Sử dụng hệ sau vấn đáp câu 1, câu 2, câu 3.

Cho hệ phương trình sau (I):

Câu 1: Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu x = y + 1.

 A. m = 0

 B. m = 1

 C. m = 0 hoặc m = –1

 D. m = 0 hoặc m = 1

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

Vậy với m = 0 hoặc m = –1 thỏa mãn nhu cầu Đk đề bài.

Chọn đáp án C.

Câu 2: Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu x < 0, y > 0.

Quảng cáo

 A. m > 0

 B. m < 0

 C. m < 1

 D. m > 1

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

• 1 – mét vuông < 0 ⇒ (1 – m)(1 + m) < 0 ⇒ m < –1 hoặc m > 1.(*)

• 2m > 0 ⇒ m > 0.(**)

Kết hợp Đk hai trương hợp trên, suy ra m > 1.

Vậy m > 1 thì thỏa mãn nhu cầu x < 0, y> 0.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu x < 1.

 A. m > 0

 B. với mọi m khác 0

 C. không còn mức giá trị của m

 D. m < 1

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

Vậy với mọi m khác 0 thì thỏa mãn nhu cầu Đk đề bài: x < 1.

Chọn đáp án B.

Sử dụng hệ sau vấn đáp câu 4, câu 5.

Cho hệ phương trình: .(m là tham số).

Câu 4: Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm duy nhất sao cho x – 1 > 0. Khẳng định nào sau này là đúng ?

 A. với mọi m thì hệ có nghiệm duy nhất.

 B. với m > 2 thì hệ có nghiệm thỏa mãn nhu cầu x – 1 > 0.

 C. với m > –2 thì hệ có nghiệm thỏa mãn nhu cầu x – 1 > 0.

 D. Cả A, B, C đều sai.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

.

Vậy m > – 4 thì thỏa mãn nhu cầu Đk x – 1 > 0.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm duy nhất sao cho

. Khẳng định nào sau này là đúng ?

 A. với m = 0 hoặc m = 1 thì hệ thỏa mãn nhu cầu Đk bài toán.

 B. với m = 0 thì hệ thỏa mãn nhu cầu Đk bài toán.

 C. với m = 1 thì hệ thỏa mãn nhu cầu Đk bài toán.

 D. Cả A, B, C đều đúng.

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

Chọn đáp án A.

Sử dụng hệ sau vấn đáp câu 6.

Cho hệ phương trình: .(m là tham số).

Câu 6: Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm duy nhất sao cho 3x – y = 5.

 A. m = 2,

 B. m = – 2

 C. m = 0,5

 D. m = - 0,5

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất:

Vậy với m = ½ thỏa mãn nhu cầu Đk đề bài.

Chọn đáp án C.

Câu 7: Cho hệ phương trình:

.(m là tham số).

Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm duy nhất sao cho x2 – 2y2 = –2.

 A. m = 0

 B. m = 2

 C. m = 0 hoặc m = –2

 D. m = 0 hoặc m = 2

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

Trừ vế theo vế của pt (1) với pt (2) ta được: 3y = 3m – 3 ⇔ y = m - 1

Thế y = m - 1 vào pt: x – 2y = 2 ⇔ x – 2(m – 1) = 2 ⇔ x = 2m

Vậy hệ phương trình có nghiệm là: x = 2m; y = m – 1

Theo đề bài ta có: x2 – 2y2 = –2 ⇒ (2m)2 – 2 (m – 1)2 = –2

⇔ 4m2 – 2m2 + 4m – 2 = –2 ⇔ mét vuông + 2m = 0

Vậy với m = 0 hoặc m = –2 thì hệ thỏa mãn nhu cầu Đk: x2 – 2y2 = –2.

Chọn đáp án C.

Câu 8: Cho hệ phương trình:

. (m là tham số), có nghiệm (x;y). Với giá trị nào của m để A = xy + x – 1 đạt giá trị lớn số 1.

 A. m = 1

 B. m = 2

 C. m = –1

 D. m = 3

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

Trừ vế theo vế của pt (1) với pt (2) ta được: 2x = 2m + 4 ⇔ x = m + 2

Thế x = m + 2 vào pt: x + y = 5 ⇔ m + 2 + y = 5 ⇔ y = 3 – m

Vậy hệ phương trình có nghiệm là: x = m + 2; y = 3 – m

Theo đề bài ta có:

A = xy + x – 1

= (m + 2)(3 – m) + m + 2 – 1

= – mét vuông + 2m – 1 + 8

= 8 – (m – 1)2 8

Vậy Amax = 8 ⇔ m = 1

Vậy với m = 1 thì A đạt giá trị lớn số 1.

Chọn đáp án A.

Câu 9: Cho hệ phương trình:

. (m là tham số), có nghiệm (x;y). Tìm m nguyên để T = y/x nguyên.

 A. m = 1

 B. m = –2 hoặc m = 0

 C. m = -2 và m = 1

 D. m = 3

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

Để T nguyên thì (m + 1) là ước của một.⇒ (m + 1)

• m + 1 = –1 ⇒ m = –2.

• m + 1 = 1 ⇒ m = 0.

Vậy với m = –2 hoặc m = 0 thì T nguyên.

Chọn đáp án B.

Câu 10: Tìm số nguyên m để hệ phương trình:

. (m là tham số), có nghiệm (x;y) thỏa mãn nhu cầu x > 0, y < 0.

 A. m ∈ Z

 B. m ∈ -3;-2;-1;0

 C. vô số.

 D. không còn

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn:

hệ phương trình có nghiệm duy nhất:

vậy m ∈ -3;-2;-1;0 thì hệ thỏa mãn nhu cầu x > 0, y < 0.

Chọn đáp án B.

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 9 tinh lọc, có đáp án rõ ràng hay khác:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ieCkGJwl-s8[/embed]

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có khá đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình mx y = mReply Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình mx y = m6 Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình mx y = m0 Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình mx y = m Chia sẻ

Share Link Down Tìm Đk của tham số m để hệ phương trình mx y = m miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tìm Đk của tham số m để hệ phương trình mx y = m tiên tiến và phát triển nhất Chia SẻLink Download Tìm Đk của tham số m để hệ phương trình mx y = m miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm Đk của tham số m để hệ phương trình mx y = m

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm Đk của tham số m để hệ phương trình mx y = m vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha #Tìm #điều #kiện #của #tham #số #để #hệ #phương #trình

Đăng nhận xét