Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ

Table of Content

Bài đăng

Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu là kiểu câu gì ~ Hướng dẫn FULL

Thủ Thuật về Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu là kiểu câu gì Mới Nhất


Pro đang tìm kiếm từ khóa Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu là kiểu câu gì được Update vào lúc : 2022-12-19 12:28:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

NƯỚC ĐẠI VIỆT TA

(Trích Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi)

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN A. Giới thiệu :

Vài nét về tác giả :

Nguyễn Trãi (1380 – 1442), hiệu ức Trai, là bậc đại anh hùng dân tộc bản địa và là một nhân vật toàn tài hiếm có trong lịch sử trung đại Việt Nam. Nguyễn Trãi là một nhà chính trị, một nhà quân sự chiến lược, một nhà ngoại giao, một nhà văn hóa truyền thống, một nhà văn, nhà thơ kiệt xuất, được công nhận là danh nhân văn hóa truyền thống toàn thế giới. Ông quê ở Chi Ngại (Chí Linh, Tp Hải Dương), sau dời về Nhị Khê (huyện Thường Tín, thuộc Tp Hà Nội Thủ Đô ngày này). Cha là Nguyễn Phi Khanh, một học trò nghèo, học giỏi, đỗ Thái học viên (tiến sỹ). Mẹ là Trần Thị Thái, con Trần Nguyên Đán, một quý tộc đời Trần. Năm 1400, Nguyễn Trãi đỗ thái học viên và cùng cha ra làm quan cho nhà Hồ. Năm 1407, giặc Minh cướp việt nam. Nguyễn Phi Khanh bị chúng bắt đưa sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi và một người em đi theo chăm sóc. Nghe lời cha khuyên, ông trở về để tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, nhưng bị quân Minh bắt giữ. Sau đó, ông tìm theo Lê Lợi, và có công lớn trong cuộc kháng chiến mười năm của nghĩa quân Lam Sơn. Đầu năm 1428, khi giang sơn đã sạch bóng quân thù, ông hăm hở bắt tay vào xây dựng lại nước nhà thì bỗng dưng bị nghi oan và bị bắt giam. Sau này được tha, nhưng không hề được tin cậy như trước, ông buồn, xin về Côn Sơn. Năm 1440, Lê Thái Tông mời ông trở lại thao tác và giao cho nhiều việc làm quan trọng, ông đang nhiệt huyết giúp vua thì xẩy ra vụ nhà vua chết đột ngột ở Trại Vải (Lệ Chi Viên, Bắc Ninh). Bọn gian thần ở triều đình vu cho ông thủ đoạn giết vua, khép vào tội tru di tam tộc năm 1442. Nỗi oan tày trời ấy, hơn hai mươi năm tiếp theo, năm 1464, mới được vua Lê Thánh Tông giải tỏa, cho sưu tầm lại thơ văn ông và tìm người con trai sông sót cho làm quan.

Bài Bình Ngô đại cáo do Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi soạn thảo thời điểm đầu xuân mới 1428, công bô’ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn chông giặc Minh đã kết thúc thắng lợi, mở ra một kỉ nguyên thanh thản độc lập của giang sơn.

Nước Đại Việt ta là đoạn văn trích phần mở đầu bài Bình Ngô đại cáo.

Đoạn văn trích có ý nghĩa nêu tiền đề chính nghĩa cho toàn bài. Nguyễn Trãi đã xác lập hai chân lí làm nền tảng để tăng trưởng nội dung bài cáo :

Tư tưởng nhân nghĩa.

Chân lí về sự việc tồn tại độc lập có độc lập lãnh thổ của dân tộc bản địa Đại Việt.

B. Đọc – Hiểu văn bản ;

Tư tưởng nhân nghĩa :

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi được phát biểu trong hai câu văn mở đầu :

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

+ Nhân nghĩa là khái niệm đạo đức của Nho giáo. Nền tảng của đạo đức Nho giáo là Tam cương, Ngũ thường.

Tam cương là ba quan hệ cơ bản phối hợp những thành viên để tạo ra trật tự xã hội, gồm có quân thần cương (đạo vua tôi), phụ tử cương (đạo cha con), phu thê cương (đạo vợ chồng).

Ngũ thường là năm cái đức con người nên phải có, gồm có Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín.

Trong ý niệm đạo đức của người xưa, chữ nhân có nội dung rất rộng, mà cốt lõi của nhân là thương người, là yếu tố tương thân, tương ái giữa người với những người. Đối với bậc vua chúa, nhân là trọng dân, riêng với dân phải khoan huệ nhân ái, không được thực thi chính trị khắc nghiệt bạo ngược với dân.

Nghĩa là cái phải làm của con người, là hành vi phù thích hợp với lẽ phải, với đạo lí.

Như vậy, nhân nghĩa hiểủ chung là lòng thương người, là đạo lí, là lẽ phải cần làm trong quan hệ giữa người với những người.

+ Cũng dùng khái niệm nhân nghĩa, nhưng cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là yên dân, trừ bạo. Nguyễn Trãi không nói nhân nghĩa chung chung, mà xác lập rõ ràng : mục tiêu cuốỉ cùng của nhân nghĩa là yên dân, hành vi nhân nghĩa là trừ bạo. Yên dân là làm cho dân được yên ổn, được an hưởng thái bình, niềm sung sướng. Như vậy, yên dân cũng tức là làm yên lòng dân. Muôn yên dân thì phải trừ diệt mọi thế lực bạo tàn. Đặt trong tình hình Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo thì dân là người dân Đại Việt còn bạo là giặc Minh xâm lược bạo tàn, và quân điếu phạt đó đó là nghĩa quân Lam Sơn vì thương dân mà trừ diệt kẻ có tội. Như vậy, với Nguyễn Trãi, nhân nghĩa gắn sát với yêu nước chông xâm lược. Nhân nghĩa không những trong quan hệ giữa người với những người mà còn tồn tại trong quan hệ giữa dân tộc bản địa với dân tộc bản địa. Đây là nội dung mới, là yếu tố tăng trưởng của tư tưởng nhân nghĩa ở Nguyễn Trãi so với Nho giáo. Nhân nghĩa trong Nho giáo hầu hết là quan hệ giữa người với những người ; khi vào Việt Nam, do tình hình riêng của việt nam thường xuyên phải chôhg xâm lược, trong nội dung nhân nghĩa còn tồn tại cả quan hệ dân tộc bản địa với dân tộc bản địa.

Chân lí về độc lập lãnh thổ độc lập dân tộc bản địa

Sau khi nêu lên nguyên lí nhân nghĩa, Nguyễn Trãi đã xác lập chân lí về sự việc tồn tại độc lập có độc lập lãnh thổ của dân tộc bản địa Đại Việt :

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,

Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương, Tuy mạnh yếu từng lúc rất khác nhau,

Song hào kiệt đời nào thì cũng luôn có thể có.

+ Nguyễn Trãi đưa ra những yếu tô’ cơ bản để xác lập độc lập, độc lập lãnh thổ của dân tộc bản địa : quốc hiệu, nền văn hiến, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử, chính sách, nhân tài. Với những yếu tô’ cơ bản này, Nguyễn Trãi đã phát biểu một cách hoàn hảo nhất ý niệm về quô’c gia, dân tộc bản địa. Quan niệm của Nguyễn Trãi là một bước tăng trưởng cao hơn, toàn vẹn và tổng thể và thâm thúy hơn trong học thuyết về vương quốc, dân tộc bản địa thời trung đại. Trong bài thơ Nam quốc sơn hà, ý thức về vương quốc dân tộc bản địa được xác lập trên hai yếu tô’: lãnh thổ và độc lập lãnh thổ (nhưng cũng mới chỉ là độc lập lãnh thổ của vua). Nguyễn Trãi đã mở rộng thêm những yếu tô’: văn hiến, phong tục tập quán và lịch sử. Đặc biệt, ông đưa yếu tô’ văn hiến lên số 1 – đó là yếu tố cơ bản nhất để xác lập dân tộc bản địa. Điều này càng có ý nghĩa khi bọn phong kiến phương Bắc luôn tìm cách phủ định văn hiến nước Nam để từ đó phủ định cả tư cách độc lập của dân tộc bản địa ta.

Nói về độc lập lãnh thổ độc lập dân tộc bản địa, Nguyễn Trãi đã thể hiện một ý thức dân tộc bản địa, niềm tự hào dân tộc bản địa thâm thúy. Niềm tự hào này đã dõng dạc vang lên ngay từ câu thứ nhất xưng danh nước Việt : Như nước Đại Việt ta từ trước. Cách nói này rõ ràng hơn so với cách nói nước Nam trong bài Nam quốc sơn hà. Người ta thường nói tới chữ đê’ trong bài Nam quốc sơn hà, nói Nam đế là có ý sánh ngang với Bắc đê’ (người Trung Quốc tự cho họ là dân tộc bản địa lớn, chỉ có vua của tớ mới là thiên tử, mới được xưng đế và có quyền phong vương cho vua những nước chư hầu). Nguyễn Trãi xác lập một cách rõ ràng : những triều đại của Đại Việt từ bao đời đã sánh ngang hàng với những triều đại phương Bắc, mỗi bên xưng đê’ một phương.

+ Có thể xem đoạn văn là một bản tuyên ngôn độc lập, được viết với một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chính luận cao nghều, giàu sức thuyết phục. Cách viết vừa sánh đôi, vừa tôn vinh Đại Việt bằng những từ ngữ có tính chất hiển nhiên {từ trước, đã lâu, đã chia, củng khác, đời nào củng có).

3. Để làm sáng tỏ sức mạnh mẽ và tự tin của nguyên lí nhân nghĩa và chân lí về độc lập lãnh thổ độc lập dân tộc bản địa, Nguyễn Trãi đưa ra những dẫn chứng lịch sử :

Lưu Cung tham công nên thất bại,

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.

Kẻ xâm lược là người vi phạm độc lập lãnh thổ của dân tộc bản địa khác, cũng tức là những kẻ thao tác trái với lẽ phải, đi ngược lại nhân nghĩa. Nguyễn Trãi xác lập toàn bộ những kẻ ấy đều phải chuốc lấy thất bại bằng phương pháp nêu lên những dẫn chứng đầy sức thuyết phục trong thực tiễn lịch sử nước Nam : Lưu Cung thất bại, Triệu Tiết tiêu vong, Toa Đô và Ô Mã Nhi thì kẻ bị giết, người bị bắt. Nói về thất bại thảm hại của quân địch cũng tức là ca tụng thắng lợi hào hùng của ta, lời vàn Nguyễn Trãi sang sảng niềm tự hào dân tộc bản địa – một dân tộc bản địa sáng ngời chính nghĩa.

c. Tổng kết :

Với cách lập luận ngặt nghèo và chứng cứ hùng hồn, đoạn trích Nưởc Đại Việt ta có ỷ nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập : việt nam là nước có nền văn hiến lâu lăm, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyển, có truyền thống cuội nguồn lịch sử ; kể xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.

II. ĐỀ VĂN LUYỆN TẬP

Đề 1 : Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ở đoạn phối hợp giữa lí lẽ và thực tiễn. Qua đoạn trích Nước Đại Việt ta, hãy chứng tỏ.

DÀN Ý

Mở bài :

+ Giới thiệu tác phẩm Bình Ngô đại cáo.

+ Giới thiệu luận đề : Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ở đoạn két hợp giữa lí lẽ và thực tiễn.

Thân bài :

Nêu nội dung chính của đoạn trích : tư tưởng nhân nghĩa và phân lí về độc lập lãnh thổ độc lập của dân tộc bản địa.

Chứng minh : hai chân lí trên đã được xác lập bằng phương pháp phối hợp giữa lí lẽ và thực tiễn.

Tư tưởng nhân nghĩa được nêu lên bằng một lí lẽ mới mẻ và giàu sức thuyết phục.

Chủ quyền độc lập của dân tộc bản địa Đại Việt được xác lập bằng một lí lẽ ngặt nghèo, thể hiện một ý niệm thâm thúy và toàn vẹn và tổng thể về vương quốc dân tộc bản địa, tràn trề niềm tự hào dân tộc bản địa.

Dùng những dẫn xác nhận tế lịch sử rõ ràng và xác đáng để xác lập sức mạnh mẽ và tự tin của chân lí, của chính nghĩa.

Kết bài : nhìn nhận ý nghĩa của đoạn văn.

BÀI VIẾT GỢI ý

Mùa xuân năm 1428, cuộc kháng chiến mười năm của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh kết thúc thắng lợi. Nguyễn Trãi thay lời Lê Lợi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết cuộc kháng chiến và tuyên bô’ mở ra kỉ nguyên độc lập tự do của dân tộc bản địa Đại Việt. Văn kiện lịch sử ấy đang trở thành một áng thiên cổ hùng văn, một tác phẩm bất hủ trong nền văn chương Việt Nam. Bên cạnh giá trị tư tưởng lớn lao, áng văn còn đã cho toàn bộ chúng ta biết một điểm lưu ý của văn chính luận Nguyễn Trãi : sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ở đoạn phối hợp giữa lí lẽ và thực tiễn.

Cáo là thể vãn nghị luận cổ, thường được viết bằng lô’i văn biền ngẫu, được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình diễn một chủ trương hay công bô’ kết quả một sự nghiệp để mọi người cùng biết. Cũng như hịch, cáo là thể văn có tính chất hùng biện, do đó lời lẽ phải đanh thép, lí luận phải sắc bén, kết cấu phải ngặt nghèo, mạch lạc.

Bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi bô’ cục gồm bôn phần :

Phần một nêu tiền đề chính nghĩa của cuộc kháng chiến.

Phần hai tô’ cáo tội ác Toại nhân nghĩa của quân xâm lược Minh.

Phần ba xác lập sức mạnh chính nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn đã đưa đêh những chiến công oanh liệt và thắng lợi vẻ vang.

Phần cuối tuyên bô’ kỉ nguyên thanh thản độc lập của giang sơn.

Đoạn trích Nước Đại Việt ta đó đó là phần một của bài cáo. ở phần này, bằng lí lẽ sắc bén và những dẫn xác nhận tê’ giàu sức thuyết phục, Nguyễn Trãi xác lập hai chân lí làm nền tảng để tăng trưởng nội dung bài cáo : tư tưởng nhân nghĩa và chân lí về độc lập lãnh thổ độc lập của dân tộc bản địa Đại Việt.

Mở đầu bài cáo, Nguyễn Trãi nêu lên tư tưởng nhân nghĩa :

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Nhân nghĩa vôh là khái niệm đạo đức của Nho giáo Trung Hoa, được hiểu là lòng thương người, là việc phải cần làm: Cũng dùng khái niệm nhân nghĩa, nhưng Nguyễn Trãi không nói nhân nghĩa chung chung. Ông xác lập rõ ràng cô’t lõi của nhân nghĩa là yên dân, trừ bạo. Mục đích ở đầu cuối của nhân nghĩa là yên dân, là làm cho dân được yên ổn, được an hưởng thái bình, niềm sung sướng. Muôn yên dân thì trước hết phải trừ bạo, phải trừ diệt mọi thê’ lực bạo tàn làm hại đến dân. Cách đặt yếu tố như vậy thật khôn khéo và cao nghều. Đặt vào tình hình lúc bấy giờ, giặc Minh nhân danh là đạo quân nhân nghĩa của thiên triều sang giúp nước Nam vì họ Hồ chính vì sự phiền hà – để trong nước lòng dân oán hận, kì thực là sang xâm lược và gây ra bao tội ác khiến dân Nam khôn khổ lầm than. Nguyễn Trãi mượn tư tưởng nhân nghĩa, mượn chính cái tư tưởng làm ra niềm tự hào của người Trung Hoa, để nói lên điềụ mà người ta không biết (hoặc cô’ tình không biết). Nhân nghĩa của Nho giáo chỉ được hiểu trong quan hệ giữa người với những người, nhân nghĩa của Nguyễn Trãi mở rộng trong quan hệ giữa dân tộc bản địa với dân tộc bản địa. Lí lẽ như vậy là mới mẻ và giàu sức thuyết phục.

Sau khi nêu lên nguyên lí nhân nghĩa, Nguyễn Trãi xác lập chân lí về độc lập lãnh thổ độc lập của dân tộc bản địa Đại Việt :

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiển đã lâu,

Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương, Tuy mạnh yếu từng lúc rất khác nhau,

Song hào kiệt đời nào thì cũng luôn có thể có.

Để xác lập độc lập lãnh thổ độc lập của dân tộc bản địa, trong lí lẽ của tớ, Nguyễn Trãi đưa ra những yếu tô’ xác đáng : giang sơn có quô’c hiệu riêng (Đại Việt), có nền văn hiến lâu lăm, có phong tục tập quán riêng, có lịch sử tồn tại lâu dài qua những triều đại, có nhân tài hào kiệt. Những yếu tô’ này đã xác lập một ý niệm mới mẻ, phong phú và hoàn hảo nhất về vương quốc dân tộc bản địa. Đặc biệt, việc nhấn mạnh yếu tố yếu tô’ văn hiến càng có ý nghĩa khi trong mười thê’ kỉ đô hộ, bọn phong kiến phương Bắc luôn tìm cách phủ định văn hiến nước Nam để từ đó phủ định cả tư cách độc lập của dần tộc Đại Việt. Khi nói về lịch sử tồn tại của dân tộc bản địa, Nguyễn Trãi đưa ra dẫn chứng rõ ràng :

Từ Triệu, Đinh, Li, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bèn xưng đế một phương,

Các triều đại xây dựng nền độc lập của giang sơn được sánh ngang hàng với những triều đại phương Bắc : mỗi bên xưng đê’ một phương. Cách viết vừa sánh đôi, vừa tôn vinh Đại Việt bằng những từ ngữ có tính chất hiển nhiên (từ trước, đã lâu, đã chia, củng khác, bao đời, đời nào củng có) tạo ra một giọng văn sang sảng niềm tự hào dân tộc bản địa. Có thể xem đoạn văn lă một bản tuyên ngôn độc lập.

Sức mạnh mẽ và tự tin của nguyên lí nhân nghĩa và chân lí về độc lập lãnh thổ độc lập dân tộc bản địa tiếp tục được Nguyễn Trãi xác lập bằng những dẫn chứng rõ ràng trong thực tê’ lịch sử nước Nam :

Vậy nên :

Lưu Cung tham công nên thất bại,

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.

Việc xưa xem xét

Chứng cớ còn ghi.

Hai chữ vậy nên chuyển đoạn rất khéo, diễn đạt lôgic của quan hệ nhân quả : kẻ nào xâm phạm chính nghĩa tất là quân phi nghĩa, phải chuốc lây thất bại. Các dẫn chứng được nêu theo trình tự lịch sử, từ Lưu Cung – vua Nam Hán đến Triệu Tiết – tướng nhà Tông, cho tới Toa Đô và Ô Mã Nhi – tướng nhà Nguyên. Cách nêu dẫn chứng cũng linh hoạt và biến hoá, khi nhấn mạnh yếu tố thất bại của giặc, khi ngợi ca thắng lợi oanh liệt của ta. Lời xác lập đanh thép ở cuối đoạn Việc xưa xem xét – Chứng cớ còn ghi một lần nữa nhấn mạnh yếu tố sức mạnh mẽ và tự tin của chân lí, của chính nghĩa vương quốc dân tộc bản địa, đó là lẽ phải không thể chòi cãi được.

Đoạn văn mở đầu bài Bình Ngô đại cáo là một đoạn văn sáng ngời chính nghĩa, được viết bởi một trí tuệ tinh xảo và một trái tim yêu nước thương dân. Đoạn văn có ý nghĩa tiêu biểu vượt trội cho áng thiên cổ hùng văn, thể hiện sức mạnh mẽ và tự tin của văn chính luận Nguyễn Trãi : phối hợp giữa lí lẽ ngặt nghèo và thực tiễn, tạo ra sức thuyết phục mạnh mẽ và tự tin.

Đề 2 : Mở đầu Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi viết :

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Anh (chị) hiểu ý nghĩa hai câu đó ra làm sao ? Anh (chị) hãy chứng tỏ rằng tư tưởng dó đã được Nguyễn Trãi thể hiện trong toàn bài Bình Ngô đại cáo.

DÀN Ý

Mở bài

Giặc Minh, khi kéo quân sang xâm lược việt nam đã rêu rao đó là một hành vi nhân nghĩa : diệt Hồ Quý Ly để Phục hồi ngôi vua cho nhà Trần.

Sau mười năm gian lao kháng chiến chống quân Minh, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lơi lãnh đạo đã giành được thắng lợi. Tuyên bô” thắng lợi giặc Minh cũng là tuyên bố sự Ra đời của một triều đại nhân nghĩa.

Nhân nghĩa là gì ? Bình Ngô đại cáo xác lập :

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Thân bài

Ý nghĩa lời xác lập :

Nhân nghĩa lấy việc yên dân làm mục tiêu.

Yên dân là gì ?

+ Là dân được yên : yên ổn làm ăn, sông trong cảnh thái bình, không biến thành nhũng nhiễu, ức hiếp.

+ Là yên lòng dân : chính trị phải phù thích hợp với lòng người, kinh tế tài chính phải làm cho giang sơn giàu mạnh, dân trí mở mang, mọi người sông yên vui niềm sung sướng, đạo lí của nhân dân được đánh giá trọng…

Quan niệm của Nguyễn Trãi về nhân nghĩa có tính nhân dân :

+ Điều gì yên dân thì là nhân nghĩa.

+ Điều gì trái với yên dân thì cũng trái với nhân nghĩa.

Nhân nghĩa phải trừ bạo.

Nhân nghĩa không thụ động mà phải tích cực hành vi.

Kẻ tàn bạo làm hại dân nên phải trừ bạo để yên dân.

Tư tưởng yên dân, trừ bạo thể hiện qua suốt Bình Ngô đại cáo :

Xét việc quá khứ :

Những triều đại vẻ vang đều là triều đại nhân nghĩa lấy việc yên dân làm gốc.

Những kẻ mạnh nhưng tham bạo, chông nhân nghĩa, chông lại việc yên dân nên đều đã thất bại :

Lưu Cung tham công nên thất bại,

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.

Xét tội ác của giặc Minh :

Bao trùm lên toàn bộ :

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Nguyễn Trãi kể ra nhiều chủng loại hành vi của giặc, nhấn mạnh yếu tố tội ác của chúng gầy tai ương kinh khủng cho nhân dân. Tội ác ấy nhiều vô kể : Trúc Nam Sơn…, Nước Đông Hải…

Ông xác lập :

Lẽ nào trời đất dung tha Ai bảo thần dân chịu được ?

Nhìn lại buổi đầu cuộc kháng chiến :

Cuộc kháng chiến đầy những trở ngại vất vả : quân thù đang mạnh, ta thì thiếu người tài, thiếu vũ khí, lương thực.

Nhưng đó là trận chiến đấu để vì dân, trừ bạo.

Người lãnh đạo biết nhờ vào dân, phát động toàn dân, dùng giải pháp thích hợp :

Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới,

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.

Thế trận xuất kì, lấy yếu chống mạnh,

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều,

Nhìn lại cuộc phản công và thắng lợi

Quân ta càng đánh càng mạnh vì đó là trận chiến đấu đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo.

Giặc càng thua càng tráo trở, càng tráo trở càng thua to. Thế thua là tất yếu, càng giải cứu lại càng thêm nguy.

Thái độ của giặc khi thất bại là thái độ đê hèn của kẻ phi nghĩa : lê gối dâng tờ tạ tội, trói tay để tự xin hàng, sợ bóng mà vỡ mật, xéo lên nhau để chạy thoát thân.

Thái độ của quân dân ta : khắc cốt ghi xương tội ác của giặc nhưng khi thắng giặc lại bao dung, nhân đạo – mở lòng hiếu sinh, cấp cho năm trăm chiếc thuyền. Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghĩ sức.

đ. Tuyên bô’

Đất nước sạch bóng quân thù.

Chiến thắng là để thanh thản, để duy tân, thực thi được lí tưởng yên dân :

Một cỗ nhung y thắng lợi, nên công oanh liệt ngàn năm Bốn phương biển cả thanh thản, ban chiếu duy tân khắp chốn.

e) Nhìn suốt toàn bộ Bình Ngô đại cáo : tư tưởng yên dân, trừ bạo là quan điểm lớn để lí giải cái đúng sai, chuyện thành bại.

Kết bài :

Bỉnh Ngô đại cáo là áng thiên cổ hùng văn, lập luận ngặt nghèo, hành văn mạnh mẽ và tự tin, tiêu biểu vượt trội cho nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chính luận.

Những giá trị lâu dài của nó là lòng yêu nước, quan điểm nhân dân. Triết lí nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, ở đầu cuối chẳng qua là lòng yêu nước thương dân ; cái nhân, cái nghĩa lớn số 1 là phấn đấu đến cùng chông ngoại xâm, diệt tàn bạo, vì độc lập của nước, niềm sung sướng của dân (Phạm Vàn Đồng – Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc bản địa’).

Đề 3 : Nhân dịp kỉ niệm 520 năm ngày mất của nhà đại văn hào Nguyễn Trãi, trong bài Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc bản địa, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có viết : Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu nước và tự hào dân tộc bản địa.

Em hãy chứng tỏ lời nhận định trên.

DÀN Ý

A. Đặt yếu tố

Nguyễn Trãi không những là một nhà chính trị, nhà quân sự chiến lược, nhà ngoại giao thiên tài đã hỗ trợ Lê Lợi đưa cuộc kháng chiến mười năm gian truân chông quân Minh đến thắng lợi vẻ vang mà còn là một một nhà thơ, một nhà 205

văn xuất sắc với nhiều tác phẩm bất hủ. Nhận định về ông, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang không còn lời ca tụng : Sự nghiệp và tác phẩm Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước và tự hào dân tộc bản địa.

B. Giải quyết yếu tố

Giải thích qua khái niệm Bài ca yêu nước

Chứng minh qua cuộc sống và thơ văn

Qua cuộc sống

Nguyễn Trãi sớm có mối căm thù giặc thâm thúy (thù nhà nợ nước, khắc sâu lời cha dặn ở cửa ải, quyết tâm trả thù cho cha, rửa nhục cho nước).

Sông thiếu thôn, nghèo khổ nhưng luôn giữ vững khí tiết (thời kì bị giặc bắt giam lỏng ở Đông Quan).

Nung nấu chí phục thù, tìm người kết nghĩa chông giặc (theo giúp Lê Lợi khởi nghĩa chông quân Minh, kiên trì chịu đựng gian truân, nếm mật nằm gai, hi sinh chiến đấu đến cùng cho thắng lợi của dân tộc bản địa).

Tuổi già, vẫn trở lại gánh vác việc nước (giúp vua xây dựng giang sơn, xây dựng kỉ cương cho một nền thịnh trị lâu dài để đem lại ấm no, niềm sung sướng cho nhân dân).

Qua thơ văn

Lòng yêu nước của Nguyễn Trãi được biểu lộ khá đầy đủ và rõ ràng qua thơ

văn.

Căm thù giặc thâm thúy, quyết không đội trời chung cùng quân nghịch tặc chuyên việc giết tróc để thị uy, coi mạng người như cỏ rác, bắt tù vợ con của dân ta, đào lăng tẩm của việt nam, cấm cá mắm để làm khổ dân ta…, dân không đường sông, kẻ vô tội kêu trời, người trung nghĩa nghiên răng nguyện một chết để diệt thù….

Hoặc : Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thề không cùng sống

Băn khoăn đau xót trước cảnh mất nước, sẵn sàng chịu đựng gian truân, hi sinh vì nước : Đau lòng nhức óc, chóc đà mười mấy năm trời, nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tôì : quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh… Những trằn trọc trong cơn mộng mị, chỉ do dự một nỗi đồ hồi.

Đôì với Nguyễn Trãi yêu nước là thương dân, suốt đời Nguyễn Trãi mang nặng tấm lòng ưu ái riêng với vận mệnh của nhân dân :

Đọc sách thời thông đòi nghĩa sách

Chăn dân mựa nữa mất lòng dân

(Bảo kính cảnh giới)

Thơ văn Nguyễn Trãi còn sáng ngời niềm tự hào dân tộc bản địa :

Tự hào về lịch sử dân tộc bản địa :

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,

Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gáy nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng dế một phương, Tuy mạnh yếu từng lúc rất khác nhau,

Song hào kiệt đời nào củng có.

(Bình Ngô đại cáo)

– Tự hào về sức mạnh mẽ và tự tin của dân tộc bản địa, tôn vinh chí khí hào hùng của dân tộc bản địa : Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật.

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay…

…Gươm mài đá, đá núi cũng mòn Voi uống nước, nước sông phải cạn Đánh một trận sạch không kình ngạc Đánh hai trận tan tác chim muông.

(Bình Ngô đại cáo)

Nói đến sức mạnh mẽ và tự tin của dân tộc bản địa đó đó là sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân. Thơ văn Nguyễn Trãi luôn tôn vinh vai trò, sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân : Làm lật thuyền mới biết sức dân như nước.

Kết thúc yếu tố

Sự nghiệp và thơ văn của Nguyễn Trãi là bài ca bất tuyệt về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dần tộc. Cuộc đời của ông, tư tưởng trong thơ văn ông mãi mãi là tấm gương sáng cho toàn bộ chúng ta noi theo.

(Có thể nêu tác dụng của cuộc sống và thơ văn Nguyễn Trãi đôi với cuộc sông lao động xây dựng và bảo vệ giang sơn ngày hôm nay).

Đề 4 : Em hãy chứng tỏ rằng nội dung hầu hết của văn học viết từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV là tinh thần yêu nước, tinh thần quật khởi chống xâm lược.

DÀN Ý

A. Đặt yếu tố

Lịch sử Việt Nam, từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV là lịch sử chống xâm lược. Đó là lịch sử của hai lần thắng lợi quân xâm lược nhà Tống, ba lần vượt mặt quân Nguyên Mông và mười năm gian truân chông quân Minh mà những chiến công hiển hách Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chi Lăng… vẫn còn đấy vang dội đến ngày này. Văn học phản ánh hiện thực cho nên vì thế văn học thời kì này đã phản ánh khá rõ ràng tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập của dân tộc bản địa ta.

B. Giải quyết yếu tố

Giải thích qua về đề bài.

Chứng minh : Nội dung hầu hết của văn học viết- từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV là tinh thần yêu nước, tinh thần quật khởi chống xâm lược.

Nẫn học phản ánh trận chiến đấu chống quân Tốhg xâm lược của quân dân thời Lí

Khẳng định quyền độc lập, tự chủ và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc bản địa :

Nam quốc sơn hà, Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

(Bài thơ Thần – Lí Thường Kiệt)

Văn học phản ánh trận chiến đấu chông Nguyên của quân dân thời Trần

Ca ngợi khí phách hiên ngang, quyết tâm chiến đấu chông xâm lược :

Hoành sáo giang sơn cáp kỉ thu,

Tam quân tì hổ khí thôn Ngưu Nam nhi vị liễu công danh sự nghiệp trái,

Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu

(Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão)

Ca ngợi những chiến công hiển hách Chương Dương, Hàm Tử và nói lên niềm tin vào tương lai của giang sơn :

Đoạt sóc Chương Dương độ,

Cầm Hồ Hàm Tử quan.

Thái bỉnh tu trí lực,

Vạn cổ thử giang san.

(Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)

Nói lên lòng yêu nước thiết tha, căm thù giặc thâm thúy và quyết tâm chiến đấu hi sinh bảo vệ nền độc lập dân tộc bản địa :

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối ; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng …

(Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn)

Kêu gọi tướng sĩ cảnh giác đoàn kết chiến đấu chông quân địch :

Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên ; làm cho những người dân người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ ; hoàn toàn có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai….

(Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn)

Văn học phản ánh cuộc kháng chiến mười năm gian truân chông Minh của quân dân nhà Lê

Sau thắng lợi quân Minh, Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô đại cáo, một luận văn lịch sử quan trọng, vừa là bản tổng kết thành tích mười năm kháng chiến lao khổ vừa là bản tuyên ngôn độc lập hoà bình chứa chan lòng yêu nước và tự hào dân tộc bản địa.

Tự hào về giang sơn có nền văn hiến, có phong tục, có lịch sử lâu lăm :

Như nước Đại Việt ta tử trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,

Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền dộc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương, Tuy mạnh yếu từng lúc rất khác nhau,

Song hào kiệt đời nào thì cũng luôn có thể có.

Tô’ cáo tội ác tày trời của giặc Minh :

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Ca ngợi tinh thần khắc phục trở ngại vất vả gian truân để chiến đấu của quân dân ta :

Khi Linh Sơn lương hết mt’.y tuần Khi Khôi Huyện quán không một đội nhóm.

Ca ngợi tinh thần đoàn kết chiến dấu một lòng của quân dân :

Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phất phới, Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.

Khẳng định sức mạnh to lớn, khí thế chiến đấu và thắng lợi vũ bão của quân dân ta :

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn,

Voi uống nước, nước sông phải cạn Đánh một trận sạch không kình ngạc Đánh hai trộn tan tác chim muông

– Công bô’ nền hoà bình, ổ ộc lập vững chãi của đâ’t nước trước toàn

dân :

Muôn thuở nền thái bình vững chãi,

Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu.

c. Kết thúc yếu tố

Văn học viết thê’ kỉ XI đến thê’ kỉ XV đã thể hiện tinh thần yêu nước thiết tha, tinh thần quật khởi chông xầm lược của dân tộc bản địa ta. Tinh thần ấy được biểu lộ rõ ràng ở lòng thương yêu nhân dân, căm thù giặc thâm thúy, ở ý thức tự cường dân tộc bản địa và ý chí quyết chiến, quyết thắng quân địch.

Mãi mãi tấm lòng yêu nước này là một sức mạnh cổ vũ động viên con cháu muôn đời sau bảo vệ Tổ quô’r chông mọi quân địch xâm lược.


Share Link Down Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu là kiểu câu gì miễn phí


Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu là kiểu câu gì tiên tiến và phát triển nhất Share Link Down Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu là kiểu câu gì miễn phí.Hỏi đáp vướng mắc về Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu là kiểu câu gì


Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu là kiểu câu gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Như #nước #Đại #Việt #từ #trước #vốn #xưng #nền #văn #hiến #đã #lâu #là #kiểu #câu #gì

Đăng nhận xét