Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ

Table of Content

Sau sense of là gì

Chào Thầy,

Em hay gặp dạng asense of.
VD: She felt a sense of pride as she watched him accept the award.

Theo em hiểu ở đây sense là cảm giác đúng ko thầy? Nhưng sense of humor lại là tính hài hước. Vậy khi nào nó có nghĩa là cảm giác vậy thầy? Em bối rối quá!

Sense có hai nghĩa lận nhe em. Nó có nghĩa là cảm xúc / cảm giác / tinh thần hoặc khả năng cảm nhận. Tùy chữ phía sau nghĩa là gì mà nó mang nghĩa nào.

Khi đi với những chữ chỉ cảm xúc thì nó nghĩa là cảm xúc / cảm giác / tinh thần:

A sense of pride
= Cảm xúc tự hào

A sense of loss
= Cảm giác mất mác

A sense of security
= Cảm giác an toàn

A sense of duty
= Tinh thần trách nhiệm

Khi đi với những chữ chỉ khả năng thì nó có nghĩa làkhả năng cảm nhận:

A sense of humor
= khả năng hài hước
= khiếu hài hước

He has a very good sense of direction.
= Anh ấy có khả năng cảm nhận phương hướng rất tốt.
(Anh ấy có thể dễ dàng xác định phương hướng)

A sense of rhythm
= khả năng cảm thụ nhịp điệu

Video liên quan

Đăng nhận xét