Chào mừng bạn đến blog Ynghialagi.com Trang Chủ

Table of Content

Đắc tài đắc lộc là gì

Ý nghĩa những câu đối chúc tết

1: Tân niên, hạnh phúc bình an tiến

Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai

(Năm mới, hạnh phúc bình an đến

Ngày xuân, vinh hoa phú quý về)

2 : Phúc mãn đường, niên tăng phú quý

Ðức lưu quang, nhật tiến vinh hoa

(Phúc đầy nhà, năm thêm giàu có

Ðức ngập tràn, ngày một vinh hoa)

3 : Đa lộc, đa tài, đa phú quý

Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm

(Nhiều lộc, nhiều tài, nhiều của cải

Gặp thời, được lợi, được lòng người)

4 : Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ

Nhân bách hạnh hiếu vi tiên.

(Năm có bốn mùa, mở đầu bằng mùa Xuân;

Người ta có trăm tính nhưng tính hiếu thảo là cần trước hết.)

5:Phúc lai miên thế trạch, lộc mãn trấn gia thanh.

(Phúc dâng tràn mọi nẻo, lộc thơm ngát cửa nhà).

6:Minh niên tăng vạn lộc, Xuân nhật tập thiên tường.

(Năm mới tăng vạn lộc, ngày Xuân góp nghìn may).

Sưu tầm: Anh Duy - P.PTKD

Video liên quan

Đăng nhận xét